top of page

Verdant Intermediates

Public·33 Verdant Intermediate
Yefim Alekseev
Yefim Alekseev

BURDA MODA 2013


Badanie PBC General na zlecenie Polskich Badań Czytelnictwa Sp. z o.o. zrealizował instytut Millward Brown SMG/KRC. Badanie odbyło się za pomocą techniki CAPI w okresie od października 2013 do marca 2014 roku na losowej próbie 20 988 przypadków oraz od października 2014 do marca 2015 roku na losowej próbie 15 167 przypadków (dane dla grupy wiekowej 16-59 lat - 12 081 przypadków). Ogólnopolska próba była dobierana z operatu PESEL i realizowana do wyczerpania. Podane liczby to wskaźniki CCS - Czytelnictwo Cyklu Sezonowego.
BURDA MODA 2013


About

Welcome to the group! You can connect with other members and...

Verdant Intermediate

bottom of page